Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

 

 1. ABRYS Technika Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ABRYS Technika Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ABRYS Technika Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.pojemniki-sklep.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w www.pojemniki-sklep.pl jest ABRYS Technika Sp. z o.o..
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ABRYS Technika Sp. z o.o. w zakresie www.pojemniki-sklep.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.pojemniki-sklep.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Klienci mogą przeglądać www.pojemniki-sklep.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www.pojemniki-sklep.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ABRYS Technika Sp. z o.o. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ABRYS Technika Sp. z o.o. i za zgodą Klientów.
 8. W przypadku uzyskania przez ABRYS Technika Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z www.pojemniki-sklep.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ABRYS Technika Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 9. ABRYS Technika Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zmian.) , w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ABRYS Technika Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ABRYS Technika Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż ABRYS Technika Sp. z o.o. administratorowi danych.
 10. ABRYS Technika Sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ABRYS Technika Sp. z o.o.  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. § 4 regulaminu wskazanego na stronie www.pojemniki-sklep.pl/pl/i/Regulamin/22 a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ABRYS Technika Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ABRYS Technika Sp. z o.o. lub też gdy ABRYS Technika Sp. z o.o. uzyska i utrwala wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w www.pojemniki-sklep.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 11. ABRYS Technika Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.pojemniki-sklep.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.pojemniki-sklep.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji o plikach „cookies”, można znaleźć na stronie. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl