RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów ABRYS Technika Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ABRYS Technika Spółka z o.o. z siedzibą
  w Poznaniu, adres: ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033716

 

 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: iod@abrys-technika.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie
   6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3,
z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności
w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Okres przechowywania danych.

W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego
i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy transportowe, kancelarie prawnicze.

 

 1. Jako podmioty danych mają Państwo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
 2. przygotowania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji!

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl